trandatdt

The Art of Simple

myfsoft

Trong bài viết này mình xin chia sẻ về cách mình thực hiện cheat trong phần mềm myFSOFT, một phần mềm dành cho nhân viên tại FPT Software, khi mình là thực tập sinh tại đây. Mình đã báo cáo lỗi này cho team myFSOFT và họ đã sửa trong phiên bản mới.

Read more...

how-i-hacked-into-my-company-chat

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách mà mình truy cập tài khoản của các thành viên khác trong kênh chat của công ty. Khi thực hiện pentest và khi viết bài viết này, mình đang là nhân viên thử việc của công ty nên cũng có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện không liên quan tới công việc thế này. :D

Read more...

Test multiple flags at once in Python

Có nhiều cách để kiểm tra các flags cùng lúc trong Python:

Read more...

Merge two Python dictionaries in a single expression

Bạn có thể gộp 2 dictionaries trong Python 1 cách dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất.

Read more...

Daemon là gì?

Daemon là một thuật ngữ thường gặp khi các bạn sử dụng các hệ điều hành nhân Linux. Nó là chương trình chạy nền giống như các service trên Windows, có thể tắt mở tự động mà không ảnh hưởng gì đến giao diện người dùng. Các daemon process thường gặp như là web server hay là database.

Làm thế nào để kiểm tra các daemon?

Vì các daemon luôn luôn chạy nền nên để kiểm tra các daemon ta sử dụng lệnh sau:

service --status-all

systemd service list

Read more...